Image result for BestraffningUnder en triathlontävling är det bara domaren som får dela ut bestraffningar och denne ska ha väst eller armbindel så denne lätt kan kännas igen.

De bestraffningar som kan delas ut är varning och diskvalificering. Domaren måste dock inte varna innan en tävlande diskvalificeras.

Varningen

Man vill med en varning uppmärksamma att ett regelbrott skett och att domarsidan har en konstruktiv attityd. En varning kan till exempel ges när ett regelbrott är oavsiktligt eller kan rättas till efter varningen. Det kan röra sig om att någon glömt knäppa hjälmen, att någon visar överkroppen eller om nummerlappen vikt sig. Den tävlande får chans att ändra på det som är fel. Om det finns risk att språket kan ligga bakom bör en visselsignal ges före varningen. Om en varning ges under cyklingen ska den tävlande stanna vid en straffbox och prickas av. Där ska denne sedan stanna under sin strafftid. Om den tävlande inte stannar medför det diskvalificering. Samma sak gäller om varningen delas ut under löpningen.

Om man inte kan utdela en varning direkt på grund av trafiksäkerhetsskäl eller liknande kan varningen delas ut fram tills dess att grenen avslutats.

När används diskvalificering?

När ett regelbrott är mycket uppenbart, till exempel när någon ligger för nära med meningen eller uppenbart struntar i cykelhjälm kan deltagaren diskvalificeras omedelbart. Man kan också diskvalificeras om ett regelbrott inte kan rättas till. Om man klippt av nummerlappen, visat olydnad eller varit våldsam mot funktionär eller annan kan diskvalificeringen vara ett faktum. Också om en varning med anvisning inte följs eller om man inte stannar vid ett tidsstraff döms diskvalificering.

Om en deltagare provtas för doping och testet visar positivt utan att det finns någon omedelbar förklaring i form av läkemedel på recept eller annat kommer den tävlande också att förklaras som diskvalificerad från tävlingen som helhet.