Image result for DopingInom triathlon finns det ett flertal disciplinregler som alla tävlande måste följa för att det ska vara ordning på tävlingen.

Huvudreglerna

Även om man deltar i lag är allt tävlande individuellt. Alla deltagare måste uppträda på ett sportmannamässigt sätt både under tävlingen och utanför den. Under tävlingen får en deltagare inte heller av misstag eller medvetet tränga eller göra plötsliga rörelser för att hindra en medtävlare, annat än vid olycksfall eller liknande. Om en medtävlare vill passera ska man respektera detta. Man får inte, om tävlingen ska fortsättas välja en väg som är kortare än den anvisade tävlingsvägen. Man får inte heller vara naken vid klädbyte eller liknande.

I samtliga fall blir man diskvalificerad om regelbrott upptäcks.

Doping

All sorts doping är förbjuden inom sporten.

Att lämna banan

Man får som tävlande lämna banan tillfälligt om man inte förkortar sin tävlingssträcka utan går tillbaka in på samma plats. Det är bra att anmäla avsikten till en funktionär om möjligt.

Bryta tävlingen

Om man bryter tävlingen ska man anmäla det till närmaste funktionär som sedan meddelar det vidare till slutmål och växlingsstation.

Att ge fysisk hjälp

Man får inte ge eller ta emot fysisk hjälp. Man får inte heller ta emot kläder eller dryck annat än på de officiella stationerna. Detta bestraffas annars med diskvalificering. Som deltagare får man dock använda kläder och dricka sådant som delas ut eller innehas av medhjälpare men bara på stationen.

Undantag från regeln

Om en olycka sker får de tävlande i samma tävling hjälpa till med sjukvård med mera. Man kan också till exempel hålla i en cykel eller liknande. Materiell hjälp som nytt däck, slang eller utlåning av pump vid en punktering till exempel får dock inte förekomma. Man får heller inte låna ut reparationskit med mera. Ungdomar upp till 15 år får dock ges mekanisk hjälp.