Havslätts triathlon äger rum varje år i kustnära område. TävliImage result for Havslätts Triathlonngen sker strax utanför Oskarshamn med simning i Östersjön samt cykling och löpning i lugna områden med mycket natur.

Vad gäller på denna tävling?

Barn bottnar under hela simsträckan, men de ska kunna simma minst 200 meter. Funktionärer finns också ute i vattnet. När man har simmat ska den badmössa som använts alltid lämnas i korgen och om så inte görs får den simmande tidstillägg oavsett ålder.

När man cyklar omfattas man av trafikreglerna och man cyklar delvis på trafikerad väg och i bostadsområde. När man växlar måste man också tänka på att publik och campinggäster finns i området och därför måste man ta det försiktigt. Här gäller också att man har 10 meters lucka till framförvarande cykel genom hela tävlingen och cykelhjälm ska vara knäppt och bäras på huvudet. Man måste också ha fungerande bromsar på cykeln.

När man tävlar ska nummerlappen som ej tål vatten synas väl på bröstet eller ryggen under både löpning och cykling. Det är också viktigt att man som tävlande bara har med sig det nödvändigaste eftersom att arrangören inte kan ta emot väskor. Man ska visa hänsyn till alla sina medtävlande och om en olycka sker måste en funktionär genast meddelas så att tävlingen kan avbrytas eller pausas om så krävs.

Sträckor och starttider

Tävlingen har tre olika klasser. Barnklassen startar klockan 11, motion och sprintklassen startar 12:30 och motion olympisk klass startar klockan 14. När det gäller simningen simmar barnen ungefär 200 meter, sprintklassen ca 1000 meter och den olympiska klassen omkring 3 km. När det gäller cyklingen ska barnen cykla 1/2 halvt varv på banan, sprintklassen två varv och den olympiska klassen 4 varv. I löpningen springer barnen halva varvet, sprintklassen ett varv och den olympiska klassen två varv.

Det finns vätskekontroller och funktionärer utmed banan.