När det gäller triathlon kan nästan alla delta i de olika tävlingarna. Enligt reglementet finns det dock vissa krav och regler som en deltagare måste känna till för att få delta.

För det första ansvarar varje deltagare för att denne både gällande fysisk status och träningstillstånd är väl förberedd för det tävlingen kommer att innebära. En deltagare måste också känna till och följa de aktuella tävlingsreglerna samt känna till hur den aktuella banan på tävlingen ser ut och sträcker sig. Om ett PM skickats ut med bestämmelser måste deltagaren också ta del av och följa dessa. Om anvisningar från funktionärer eller domare förekommer ska de följas. I övrigt måste man också följa alla de trafikbestämmelser som gäller på platsen.

Att ha rätt till att delta

Tävlingsklasser

Om man vill vara med i en triathlon tävling som sanktionerats som just tävling måste deltagaren oavsett ålder ha en tävlingslicens samt vara medlem i en av alla föreningar som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Om den tävlande är upp till 17 år ska denne ha en B-licens medan tävlande över 18 år ska ha en A-licens för att få tävla. Som deltagande söker man licens för den förening som man representerar den 1:a april och man erlägger licensavgift för ett helt år, alltså den 1:a april till och med den 31:e mars. Man tävlar för samma förening under hela licensåret om inte något mycket allvarligt inträffar.

Image result for Den deltagandes hälsaDen deltagandes hälsa

Om man vill delta i en triathlontävling måste man följa upp sitt hälsotillstånd, träningen och de förberedelser man gör löpande varje år. Man måste som deltagare också ta särskild hänsyn till och vara uppmärksam på hälsotillståndet inför en tävling. Om man har en infektion eller mindre skada ska man inte starta. Om man känner sig det minska osäker bör man kontakta den aktuella tävlingsläkaren. Om medicinsk personal eller domaren uppmanar en deltagare att bryta tävlingen är denne skyldig att göra detta.