Nyheter gällande reglerna

Det finns ett strängt regelverk som gäller triathlon men varje år görs några större eller mindre ändringar i detta beroende på hur tekniken förändrats med mera.

Image result for Nyheter som införts under år 2018Nyheter som införts under år 2018

Det finns flera saker som har ändrats i regelverket under år 2018. Bland annat har man justerat strafftiden vid nedskräpning på medeldistans till 30 sekunder. De tider som gäller nu är följande: 10sek – 15sek – 30sek – 1 minut. Detta är alltså för sprint, olympisk, medel eller långdistans. Dessa strafftider finns för att förhindra tävlande att kasta skräp överallt på banan.

En annan regel som införts är att man inte får använda smarta klockor, tvåvägsradios eller mobiler, samt andra kommunikationsenheter på sätt som distraherar eller stör andra tävlande. Man får till exempel inte blända, skrika i enheten, störa andras enheter med mera.

För de tävlande som tjuvstartar har det också införts nya strafftider. Dessa beror på distans och är mellan 10sek – 15sek – 30sek – 1 minut långa. I ordning gäller de för sprint, olympisk, medel, och långdistans.

När det gäller så kallade draftingtävlingar har man också gjort det gällande att skivbromsar får användas på cykeln. Detta var tidigare otillåtet, och är det fortfarande i andra former av triathlon.

Det har också införts nya regler om cykelhjulen. Om de hjul som används inte finns med på de godkända hjullistor UCI publicerat måste alla följande kriterier vara uppfyllda:

För det första ska hjulets diameter inklusive däcket minst vara 55 centimeter men max 70. Båda hjulen måste dessutom ha samma diameter och de ska ha minst 20 ekrar av metall. Dessutom ska fälgen max vara 25 mm hög och den ska vara av metall. Man måste dessutom kunna identifiera alla komponenter och de ska kunna köpas i handeln.

Det har också kommit nya regler gällande dispensansökan. Barn upp till 17 års ålder kan få tävla i motionsklass om de söker dispens genom sin målsman. Detta sker i samband med att nummerlapp lämnas ut på den aktuella tävlingen.

Leave a Reply