Nyheter om antidoping

Image result for antidopingIngen triathlet har fram till i dag fällts för doping, varken utomlands eller i Sverige. Dock kan man inte påstå att svensk triathlon är undantaget för dopingproblematiken. Det Svenska Triathlonförbundet jobbar ständigt med att vaka över och förebygga användning av otillåtna medel. Genom att informera de aktiva om vad som gäller angående doping, samt genom att samarbeta med Riksidrottsförbundets anti-dopinggrupp så att de aktiva regelbundet kontrolleras kan detta arbete fortlöpa. Svenska Triathlonförbundet har också tagit fram ett eget program mot antidoping för att fusk genom doping ska minska både i Sverige och internationellt.

Webbaserad tipsfunktion mot doping

Under år 2017 lanserade Svensk Antidoping en helt anonym tipstjänst där vem som helst som har en misstanke om doping anonymt kan lämna information. Dessutom kan dialog föras med Svensk Antidoping på sajten.

Utbildningen Ren Vinnare

Det har också från Riksidrottsförbundet tagits fram en utbildning på webben. Den riktar sig både till personal och idrottsutövare. Denna utbildning består av sju olika moduler och har uppdaterats med dopingregler från januari 2015 och den passar både elitidrottare och nybörjare. Den tar ungefär 30 minuter att gå igenom.´

Vaccinera din klubb

Det har också tagits fram ett åtgärds- och preventionspaket vid namn “Vaccinera klubben mot doping”. Även detta är framtaget av Riksidrottsförbundet. Det går ut på att den aktuella klubben för en anti-dopinganalys i första steget för att se hur de arbetar mot doping. I nästa steg skapar de sedan en helt egen handlingsplan för det fortsatta anti-dopingarbetet. Föreningen och klubben får tips om förebyggande åtgärder. Dessutom byggs en beredskap upp för att ett dopingfall i praktiken ska kunna hanteras. I detta paket genomgår man fyra steg för att klubben ska vaccineras mot dopingen och det tar endast ett par timmar. Efter detta kan klubben beställa foldrar, diplom och affischer helt gratis för att sprida informationen.

Leave a Reply