Triathlon i skolan

Image result for Triathlon i skolanI Kalmar har Ironman ordnats och i takt med att triathlon blivit populärare under de senaste åren har flera skolor i länet infört olika idrottsdagar. På dessa dagar ska alla elever göra ett litet triathlon men alla uppskattar inte detta.

Många elever på skolorna menar att de elever som gillar sport och tävlingar vill utöva detta jämt men alla elever gillar inte ens den vanliga skolidrotten en gång i veckan.

I Kalmar är Falkenbergsskolan en av alla de skolor där en heldag med triathlon för eleverna finns och även Södra Skolan och Dörbyskolan i Smedby har lagt in detta i planeringen. På Trekantenskolan och Västerängskolan i Nybro finns också dessa idrottsdagar och alla ska vara med.

På Falkenbergsskolan har dessa idrottsdagar blivit till en tradition och alla elever från årskurs fyra till nio är med. Totalt är det ungefär 300 elever och även lärarna hjälper till. Idrottslärarna menar på att det är triathlon-febern och Ironman som bidragit till denna tradition.

De allra flesta lärare är för just dessa idrottsdagar och ställer frågetecken till att några elever istället föreslår att man skulle kunna ha en heldag med bild eller slöjd. De menar att det aldrig varit aktuellt.

På flera av skolorna har man sedan start varit tvungen som elev att vara med på triathlonet men detta har börjat förändras efter att elever protesterat. Många elever vill inte vara med utan skolkar istället för att komma till skolan och därför har de elever som velat istället fått gå på museum eller liknande om de inte vill vara med på idrotten. Det har också kommit förslag om att få delta i vissa grenar och sedan titta på när kamrater deltar i de andra, men detta har skolorna än så länge inte tagit upp till diskussion. Men triathlonet har kommit för att stanna på alla skolor.